<div align="center"> <h1>1 PDH "Szczerbiec"</h1> <h3>1 Poznańska Druźyna Harcerska "Szczerbiec" im. Bolesława Chrobrego</h3> <p>harcerstwo,Poznań</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.polbox.com/1/1chrobry" rel="nofollow">http://www.polbox.com/1/1chrobry</a></p> </div>